Fitness World là một trung tâm tập GYM lớn của nước ngoài, trung tâm này đã sử dụng gạch cao su ErgoFloor để đảm bảo công năng sàn tập phòng GYM và đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật, môi trường.

Click vào bất cứ hình ảnh nào để kích hoạt chế độ hiển thị album