Khách hàng đã đặt gạch cao su sân chơi ErgoPlay và tự lắp đặt tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.