Trung tâm GYM Anytime Fitness sử dụng dòng gạch cao su ErgoFloor để đảm bảo chất lượng sàn cho phòng tập GYM. Và với cac dự án mới, Anytime Fitness tiếp tục chọn ErgoFloor là đối tác cung cấp.

Click vào bất cứ hình ảnh nào để kích hoạt chế độ hiển thị album