Trung tâm tập GYM rộng lớn sử dụng sàn với gạch cao su ErgoFloor tiêu chuẩn.

Click vào bất cứ hình ảnh nào để kích hoạt chế độ hiển thị album