ErgoFloor gạch cao su C3 với 100% EPDM

    C3

Giới thiệu

Gạch cao su C3 - lớp mặt 100% hạt màu EPDM

Từ nhu cầu thẩm mỹ từ khách hàng có được màu sắc mong muốn với hạt màu EPDM trên bề mặt (100%). Hạt nhựa EPDM cho màu sắc đồng nhất và ổn định, vì vậy với 100% hạt nhựa EPDM sẽ tạo ra được lớp bề mặt với màu sắc tốt trong khi vẫn có được đặc tính của gạch cao su.

Gạch cao su C3 là dòng gạch cao su phòng GYM được phát triển từ kết cấu của gạch cao su C1, và được thêm lớp hạt màu EPDM trên bề mặt.

Gạch cao su C3 với 100% EPDM bề mặt
C3: bề mặt 100% hạt màu EPDM

Gạch cao su C3 cũng được phát triển trên cơ sở gạch cao su C1 và bổ sung 100% hạt nhựa EPDM màu trên bề mặt.

 

Màu sắc

Hạt nhựa EPDM nguyên liệu là được nhập từ các đối tác cố định với chỉ một lượng màu sắc nhất định để chọn lựa. 

Các nhà cung cấp nguyên liệu EPDM cho ErgoFloor có các màu sau để đối tác chọn lựa. 

Hộp hạt nguyên liệu EPDM với các màu để chọn lựa

Với 100% EPDM màu trên bề mặt, màu sắc mặt gạch cao su là màu hạt EPDM.

Gạch cao su C3 với bề mặt 100% EPDM màu xanh (blue)

Độ dày & Kích thước gạch cao su C3

Gạch cao su C3 được phát triển từ gạch cao su C1 và lớp mặt được bổ sung thêm 100% hạt màu EPDM. Vì vậy độ dày và kích thước cũng cùng với gạch cao su C1. Xin mời xem lại gạch cao su C1 để có thông tin độ dạy và kích thước tương ứng.

Giá thành

Giá thành được tính dựa trên gạch cao su C1 và cộng thêm lượng chi phí cho hạt màu EPDM được bổ sung. Do vậy chi phí được tính từ giá thành C1 + giá thành bổ sung nguyên liệu EPDM.

Liên hệ

Tư vấn các giải pháp sử dụng gạch cao su ErgoFloor, chi phí, đại lý, liên hệ:

Zalo ngay: 097 858 99 42 Điện thoại ngay: 097 858 99 42

Hình thực tế gạch cao su C3

Click (bấm) vào ảnh để xem chế độ album