ErgoSoft Rubber Mulch là hỗn hợp của lớp phủ cao su công nghệ đã nhuộm màu và polyurethane; tạo thành các sợi cao su. Khi thi công sẽ đổ thành lớp dày.

ErgoSoft Rubber Mulch khi thi công hoàn chỉnh tạo thành lớp cao su dày, hấp thụ lực rất tốt, êm chân. 

ErgoSoft Rubber Mulch phù hợp để thi công trực tiếp trên nền cát, đất; hoặc trên lớp nền đệm bên dưới đã thi công trước đó. 


Đặc điểm 

  • Trông tự nhiên
  • Hấp thu lực rất tốt
  • Dễ lắp đặt
  • Sử dụng được trên cả nền đất, nền đã có
  • Có nhiều màu sắc chọn lựa
  • Thoát nước tốt

Công trình thực tế

Các công trình thực tế với gạch cao su sân chơi ErgoSoft