Một số khu vực chơi với nền cát, đất, đôi khi có trồng cỏ và cần thêm một lớp bổ trợ để có tính đàn hồi hơn, cỏ mọc không bị trôi hoặc nghiêng lệch, lượng cát trong khu vực chơi nhiều bớt đi tình trang bị lún sâu có thể gây nguy hiểm. Gạch cao su tổ ong thảm cỏ - Rubber Fall Grass Mats được thiết kế để hỗ trợ tốt nhất cho các vấn đề phát sinh trên.

Lắp đặt Gạch cao su tổ ong thảm cỏ - Rubber Fall Grass Mats khá đơn giản, chỉ cần san phẳng cát, để lớp gạch lên và phủ cát, trồng cỏ lên. 

Giải pháp này còn được áp dụng tốt cho các khu trò chơi cũ với nền cát sỏi đất, có nhiều trẻ em chơi, trong khi đó không có người dọn dẹp chỉnh sửa san bằng lại cát trong khu vực trò chơi.

playnsafe rubber_playground fall grass grid mats

Installation of PlayNSafe playground safety rubber fall mats

PlayNSafe grass grid rubbe rplayground safety mats

Đặt lớp gạch cao su tổ ong và phủ cát lên

PlayNSafe grass grid rubbe rplayground safety mats with grass

Trồng thêm cỏ ở các khu vực cần thiết nếu muốn


Tính năng đặc trưng:

 • Mấu ghép nối đông giúp việc đặt các tấm gạch cao su tổ ong lệch nhau. 
 • Kích thước: 975x1.085 mm
 • Độ dày:
  • 45 mm, trọng lượng18,4 kg/pcs.
  • 65 mm, trọng lượng 25,5 kg/pcs
  • 45+65 mm: ghép 2 lớp gạch với nhau để tăng độ cao
 • Ổn định, chắc chắn, có thể lái xe ô tô lên được
 • Chịu được trong lượng 3.500 kg khi xe dừng đỗ trên lớp gạch
 • Màu: Đen, Đỏ, Xanh Green

Công trình thực tế

Các công trình thực tế với gạch cao su sân chơi ErgoSoft